Fundacja Teraz Człowiek

Dbamy o zdrowie i dobro człowieka w biznesie
pomagamy zapobiegać
pomagamy czuć się lepiej
edukujemy o prawdziwym well-beingu

niewypalsię

Inicjatywa wspierająca osoby z wypaleniem zawodowym i promująca profilaktykę

dobre miejsce

Przestrzeń do relaksacji i terapii za pomocą wirtualnej rzeczywistości - otwarcie wkrótce

Serio Odpowiedzialni

W imieniu pracodawcy opiekujemy się odrzuconymi w procesie rekrutacyjnym kandydatami
Szukaj